Duvanje kurca

Kako reći pušenje kite na sto načina? Duvanje kurca je sigurno jedan način.